POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Această politică de confidențialitate oferă o imagine de ansamblu asupra modului în care sunt înregistrate și procesate datele dumneavoastră cu caracter personal.

 

Următoarele informații vă oferă o imagine de ansamblu asupra modului în care procesăm datele dumneavoastră personale, precum și drepturile pe care le aveți în temeiul legii privind protecția datelor. Tipurile de date care sunt procesate în detaliu și modul în care acestea vor fi utilizate depinde de serviciile solicitate sau aprobate.

 

1. Cine este responsabil cu prelucrarea datelor și pe cine pot contacta în acest sens?
 

Datele de contact:

GRENKE RENTING S.R.L.

Str. Dinu Vintilă nr. 11, Clădirea EURO TOWER

Etajul 15, sectorul 2, 021101 București,

telefon: +40 21 300 1987

 

Vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor din cadrul companiei noastre:

GRENKE RENTING S.R.L.

Responsabilul pentru Protecția Datelor

Str. Dinu Vintilă nr. 11, Clădirea EURO TOWER

Etajul 15, sectorul 2, 021101 București

E-mail: dataprotection@grenke.ro

 

 2. Ce surse și date folosim?
 

Procesăm datele personale pe care le primim de la clienții noștri în cadrul relației de afaceri. De asemenea, în cazul în care sunt necesare pentru a furniza serviciile noastre, procesăm date personale care ni se permite să le obținem din surse accesibile publicului (de exemplu liste de debitori, registre de carte funciară, Registrul Comerțului, Registrul asociațiilor, presă, internet) sau care sunt obținute de la partenerii noștri de distribuție sau de la alte părți terțe (de exemplu, o agenție de credit). În final, prelucrăm datele personale ale asociaților, reprezentanților asociaților, invitaților în cadrul Adunării Generale Anuale și auditorilor în temeiul obligațiilor noastre legale.

 

Datele personale relevante includ:

 • Date personale (nume, adresă, data și locul nașterii, naționalitatea)
 • Date de contact (telefon, adresă de e-mail)
 • Date de identificare (de exemplu, informațiile din cartea de identitate)
 • Date de autentificare (de exemplu specimenul de semnătură)
 • Detalii privind comanda (de exemplu, ordin de plată)
 • Datele colectate pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale (de exemplu datele de vânzări din tranzacțiile de plată)
 • Informații despre situația dumneavoastră financiară (de ex. Date privind bonitatea, datele de notare / rating, sursa activelor), informații despre situația dumneavoastră financiară (de exemplu, informații privind bonitatea financiara, datele de scoring / evaluare, originea activelor)
 • Date de publicitate și vânzări (inclusiv scoruri de publicitate), date de documentare (de exemplu, procese verbale pentru consultarea publicului)
 • Date legate de statutul acționarului, cum ar fi numărul de acțiuni/părți sociale, tipul de acțiuni/părți sociale, tipul de proprietate asupra acțiunilor/părților sociale sau informații legate de contul bancar.
 • Date legate de Adunarea Generală Anuală a Asociaților GRENKE RENTING SRL cum ar fi procuri, instrucțiuni etc. și alte date care se încadrează în categoriile de informații menționate anterior.

 

3. De ce procesăm datele dumneavoastră (scopul prelucrării) și pe ce bază legală?
 

Prelucrăm datele personale în conformitate cu prevederile Regulamentului European General de Protecție a Datelor (GDPR) și ale Legii nr. 190/2018 privind regulile de aplicare a Regulamentului European General de Protecție a Datelor (GDPR).

 

a. Pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR).

 

Datele sunt prelucrate pentru a furniza servicii financiare în cadrul derulării contractelor cu clienții noștri, sau pentru a lua măsuri la solicitarea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract. Scopul procesării datelor este reprezentat în principal de accesarea serviciilor noastre (de exemplu, închiriere sau vânzare în rate) și poate include, dar nu se limitează la, evaluarea nevoilor, consultarea și executarea tranzacțiilor. Pentru mai multe detalii cu privire la scopurile pentru care sunt procesate datele, consultați documentele contractuale relevante, termenii și condițiile.

 

b. În cadrul intereselor de echilibrare (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR)

 

Dacă este necesar, vom procesa datele dumneavoastră nu doar pentru îndeplinirea efectivă a contractului, dar și pentru a proteja propriile interese legitime și cele ale terților, în special prin:

 • Consultarea și schimbul de date cu agențiile de credit pentru a determina riscurile de credit și de neplată

Pentru a verifica eventualele riscuri de credit sau de neplată și pentru a ne apăra împotriva oricăror acte infracționale, furnizăm agenției de credit Keysfin SRL, cu sediul în București 19 Dr. Staicovici, etajul 1, Apartamentul nr. 2, camera nr. 3, Sectorul 5, România, datele privind cererea si privind solicitantul.

Baza legală pentru transferul acestor date este articolul 6, alineatul 1 (b) și articolul 6, alineatul 1 (f) al GDPR. Altă bază juridică pentru transmiterea informațiilor către Keysfin SRL este articolul 6, alineatul 1 (a) al GDPR. Articolul 6, alineatul 1 (f) al GDPR poate fi utilizat doar ca bază pentru transmiterea datelor numai dacă aceasta este necesară pentru protejarea intereselor noastre legitime sau ale terților noștri și nu prevalează asupra intereselor sau drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei care are nevoie de protecția datelor personale.

Agențiile de credit vor procesa datele primite și, de asemenea, vor folosi acest lucru pentru a crea un profil (punctaj), pentru a oferi partenerilor contractuali din Spațiul Economic European și din Elveția și, dacă este necesar, altor țări terțe (cu condiția să existe o decizie de adecvare a Comisiei Europene în acest sens) informații pentru ca aceștia să poată evalua bonitatea clienților lor.

Pentru informații detaliate așa cum sunt descrise în articolul 14 al GDPR în ceea ce privește  acțiunile întreprinse de agențiile de credit, consultați informațiile furnizate despre agenția de credit Keysfin SRL, linkul: http://www.keysfin.com/.

 • Revizuirea și optimizarea procedurilor de analiză a cerințelor pentru contactul direct cu clienții
 • Optimizarea și proiectarea în funcție de nevoi a site-ului
 • Publicitate sau cercetare de piață și de opinie, cu condiția să nu obiectați în ceea ce privește utilizarea datelor dumneavoastră
 • Formularea de acțiuni in pretenții și apărarea în litigii
 • Garantarea securității IT și protejarea operațiunilor IT în compania noastră
 • Prevenirea și clarificarea actelor infracționale
 • Supraveghere video pentru protecția autorității interne și pentru colectarea de probe în cazul unor cazuri de furt și fraudă
 • Măsuri pentru siguranța clădirilor (de exemplu, controlul accesului)
 • Măsuri de garantare a autorității interne
 • Măsuri pentru gestionarea afacerilor și dezvoltarea serviciilor și produselor

 

c. Pe baza consimțământului dumneavoastră (articolul 6 alineatul (1) litera (a) GDPR)

 

Dacă ne-ați dat consimțământul dumneavoastră de a procesa date cu caracter personal în anumite scopuri (de exemplu, redirecționarea datelor în cadrul Grupului, evaluarea datelor privind tranzacțiile de plată în scopuri de marketing), va fi legal să facem această prelucrare pe baza consimțământului acordat de dumneavoastră. Consimțământul dat poate fi retras în orice moment. Aceasta se aplică și retragerii declarațiilor de consimțământ primite înainte de 25 mai 2018, data la care GDPR a intrat în vigoare. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea datelor prelucrate până la retragere.

 

d. Pe baza prevederilor legale (articolul 6 alineatul (1) litera (c) GDPR), intereselor legitime (articolul 6 alineatul (1) din GDPR) sau în interesul public (articolul 6 alineatul (1) litera (e) GDPR)

În plus, suntem obligați să îndeplinim diferite cerințe legale (de exemplu, prevederile Legii privind spălarea banilor nr. 290/2019 și reglementările fiscale). Motivele procesării datelor includ, dar nu se limitează la, verificarea bonității, confirmarea identității și a vârstei, prevenirea fraudei și spălării banilor, îndeplinirea obligațiilor de audit fiscal și raportare, evaluarea și gestionarea riscurilor.

 

 4. Cine primește datele mele?
 

În cadrul organizației noastre, entitățile care au acces la datele dumneavoastră sunt cele care au nevoie de acestea pentru a îndeplini obligațiile contractuale și legale. Furnizorii noștri de servicii și agenții indirecți pot primi, de asemenea, date în aceste scopuri. Acestea sunt companii din categoriile de servicii financiare, servicii IT, logistică, servicii de tipărire, telecomunicații, recuperarea datoriilor, consiliere și consultanță, precum și vânzări și marketing.

 

În ceea ce privește furnizarea datelor către destinatari din afara companiei noastre, putem furniza informații despre dumneavoastră numai dacă prevederile legale impun acest lucru sau dacă ne-ați dat consimțământul în acest sens. În aceste condiții, destinatarii datelor personale pot fi, de exemplu:

 • Autoritățile și instituțiile publice (de exemplu, autoritățile fiscale și executive) în condițiile existenței unei cerințe legale
 • Alte instituții de servicii financiare sau instituții similare către care transferăm date cu caracter personal pe parcursul relației noastre de afaceri cu dumneavoastră (în funcție de contract, de exemplu, bănci corespondente, agenții de credit).
 • Alte companii din cadrul grupului și consilieri juridici/avocați pentru gestionarea riscurilor datorate obligațiilor legale sau statutare și procedurilor de recuperare.
 • Alți destinatari de date pot fi aceia pentru care ne-ați dat consimțământul în vederea transmiterii datelor dumneavoastră.

 

5. Datele sunt transmise către o țară terță sau către o organizație internațională?
 

Un transfer de date către organisme din țările din afara Uniunii Europene (așa-numitele țări terțe) are loc, în măsura în care

 • acest lucru este necesar pentru a efectua comenzile dumneavoastră (de ex. comenzi de plată),
 • se impune din punct de vedere legal (de exemplu, pentru a respecta obligațiile de raportare fiscală) sau
 • ne-ați dat consimțământul dumneavoastră.

Datele cu caracter personal nu vor fi transferate în afara zonei menționată anterior fără un nivel adecvat de protecție.

 

6. Cum sunt prelucrate datele mele pe site-ul web?

 

Cu excepția cazului în care este indicată o altă modalitate, prelucrăm datele dumneavoastră pe website-ul nostru în scopul procesării cererii pe care ați formulat-o (articolul 6 (1b) GDPR) sau pe baza intereselor legitime pe care le avem (articolul 6 (1f) GDPR), după cum urmează:

 

a. Date de utilizare

 

Ori de câte ori accesați o pagină sau un fișier, datele generice sunt salvate automat într-un fișier jurnal prin această procedură. Datele sunt salvate numai în scopuri legate de sistem și în scopuri statistice sau ca un indicator al actelor infracționale în anumite cazuri excepționale.

 

Utilizăm aceste date pentru a îmbunătăți site-urile noastre și pentru a vă prezenta conținutul care reflectă interesele dumneavoastră pe diferite pagini de web și pe mai multe dispozitive finale. Nu sunt combinate date de utilizare cu date personalizate ca parte a acestui proces. Dacă decideți să ne trimiteți datele dumneavoastră, aceste date vor avea un backup optim în timpul procesului de introducere de date. Același lucru este valabil și pentru datele salvate în sistemul nostru. Din motive de securitate, vă vom salva adresa IP. Aceasta poate fi accesată dacă există un interes legitim în acest sens. Nu salvăm istoricul de navigare al browser-ului. Datele nu sunt transmise terților sau orice altă evaluate nu are loc decât dacă există o obligație legală în acest sens.

 

Mai precis, următorul set de date este stocat la fiecare accesare:

 

 • Dispozitiv utilizat
 • Numele fișierului accesat
 • Data și ora accesării
 • Fusul orar
 • Volumul de date transferate
 • Notificarea dacă accesarea a avut loc
 • Descrierea tipului de browser web utilizat
 • Sistem de operare utilizat
 • Pagina vizitată anterior
 • Provider-ul de internet
 • Adresa IP a utilizatorului

 

b. Formulare de contact

 

Pentru a vă putea oferi cea mai bună consiliere în cadrul unei solicitări prin intermediul formularelor noastre de contact, compania din cadrul grupului care este cea mai în măsură să răspundă solicitării dumneavoastră va fi identificată în funcție de tipul de problemă semnalată de dumneavoastră în partea de sus a paginii. Dacă ne contactați (de exemplu, utilizând formularele de contact), compania desemnată vă va salva datele în scopul procesării solicitării dumneavoastră (Articolul 6 (1) (b) GDPR) sau în cazul în care este necesară o corespondență suplimentară. Dacă mai multe companii sunt prezentate în listă, acestea vor prelucra datele dumneavoastră personale în calitate de operatori comuni de date personale în sensul art. 26 GDPR. Informații suplimentare privind operarea comună de date personale pot fi obținute prin trimiterea unui e-mail la adresa dataprotection@grenke.ro

 

Dacă sunteți de acord în mod expres să fiți contactați prin e-mail, telefon sau poștă (conform Art. 6 alin. 1 a GDPR) în ceea ce privește aplicarea formularului de contact, veți acorda companiei GRENKE RENTING posibilitatea de a vă informa în viitor cu privire la produse și servicii curente, din categoria selectată, prin telefon, e-mail sau postare. De asemenea, putem stoca datele dumneavoastră în scopul trimiterii buletinului informative al companiei noastre. În plus, stocăm adresa dumneavoastră IP și data înregistrării ca dovadă a abonamentului la buletinul nostru informative în caz de dubiu. Puteți să vă opuneți folosirii datelor dumneavoastră în scopuri publicitare în orice moment sau să vă dezabonați de la buletinul informative în orice moment, dând clic pe linkul de dezabonare din subsolul buletinului informativ.

 

Dacă nu vă dați consimțământul, datele dumneavoastră vor fi șterse după ce cererea dumneavoastră a fost procesată. Sunt excluse de la acestea datele pentru care există obligații de stocare legale sau prescrise în alt mod.

 

În cadrul formularelor noastre de contact, colaborăm cu Eloqua, un serviciu al furnizorului ORACLE Olanda B.V., Hertogswetering 163, 3543 AS Utrecht, Căsuța Poștală 40387, 3504 AD Utrecht, Olanda. Pentru informații suplimentare despre utilizarea Eloqua, vă rugăm să consultați informațiile suplimentare de la punctul g.

 

c. Înregistrarea

 

Datele furnizate în timpul înregistrării vor fi folosite doar de noi pentru a vă permite să folosiți serviciile noastre (Art. 6 (1) (b) GDPR).

 

Colectăm următoarele date în cadrul procesului de înregistrare:

 • Adresa de email
 • Nume de utilizator
 • Parola

 

d. Buletinul informativ

 

Suntem încântați să vă informăm pe baza consimțământului dumneavoastră (articolul 6 alineatul (1) litera (a) GDPR) cu privire la cele mai recente știri prin intermediul buletinului nostru informativ.

 

Pentru a primi buletinul informativ, trebuie să introduceți numele și adresa de e-mail. De asemenea, puteți introduce și trimite informații opționale suplimentare. După ce ați trimis adresa dumneavoastră de e-mail, veți primi un e-mail de la noi la adresa de e-mail specificată, în care în care trebuie să accesați un link de confirmare pentru a verifica adresa de e-mail pe care ați introdus-o.

 

Datele dumneavoastră vor fi stocate de noi numai în scopul transmiterii buletinului nostru informativ. În plus, stocăm adresa dumneavoastră IP și data înregistrării pentru a putea dovedi abonarea la buletinul informativ în caz de dubiu. De asemenea, pentru a măsura eficacitatea buletinului nostru informativ, colectăm date privind accesarea buletinului, data accesării și link-urile accesate.

 

Pentru furnizarea buletinului nostru informativ colaborăm cu serviciul Eloqua al furnizorului ORACLE Olanda B.V., Hertogswetering 163, 3543 AS Utrecht, Căsuța poștală 40387, 3504 AD Utrecht, Olanda. Buletinele informative trimise cu ajutorul Eloqua folosesc tehnologii de urmărire. Folosim aceste date cu prioritate pentru a afla care sunt subiectele care vă interesează urmărind dacă e-mailurile noastre sunt deschise și ce linkuri accesați. Folosim apoi aceste informații pentru a îmbunătăți e-mailurile pe care vi le trimitem și serviciile pe care le oferim și pentru a le corela cu informațiile de urmărire sau de profil existente. Nu vă vom putea urmări e-mailurile dacă ați dezactivat afișarea imaginilor din programul dumneavoastră de e-mail în mod implicit. În acest caz buletinul informativ nu va fi afișat integral și este posibil să nu puteți utiliza toate funcțiile. Dacă afișați imaginile manual, urmărirea menționată mai sus va avea loc. Pentru informații suplimentare despre utilizarea Eloqua, vă rugăm să consultați informațiile suplimentare de la punctul g.

 

Vă puteți dezabona de la buletinul informativ în orice moment, făcând clic pe link-ul de dezabonare din partea de jos a buletinului. 

  

e. Utilizarea cookie-urilor

 

aa) Informații generale

 

Pentru a face din vizitarea site-urilor noastre o experiență atrăgătoare și pentru a face posibilă utilizarea anumitor funcții, folosim cookie-uri pe diferite pagini. Cookie-urile sunt mici fișiere de tip text care sunt stocate pe dispozitivul dumneavoastră Unele dintre cookie-urile pe care le folosim sunt șterse la sfârșitul sesiunii browser-ului, adică după ce închideți browser-ul (cookie-uri de sesiune). Alte cookie-uri rămân în dispozitivul final și ne permit nouă sau companiilor partenere să recunoaștem din nou browser-ul la următoarea dumneavoastră vizită (cookie-uri persistente).

 

Cookie-urile nu pot accesa alte fișiere de pe computer sau identifica adresa de e-mail.

 

bb) Utilizarea cookie-urilor

 

La fel ca majoritatea site-urilor web pe care le vizitați, site-ul nostru utilizează, de asemenea, cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului atât în vizite individuale, cât și repetate. Acest lucru vă permite să faceți rapid și ușor transferul între site-uri, să vă salvați configurațiile și să folosiți instrumente ale unor terțe părți (cum ar fi videoclipuri YouTube) pe site-ul web.

 

Cookie-urile sunt fie plasate pe site-ul nostru web (first party cookies), fie pe alte site-uri web al căror conținut apare pe site-ul nostru (third-party cookies). Acești furnizori terți (cum ar fi Facebook) pot seta cookie-uri dacă sunteți conectat la paginile lor și vizitați site-ul nostru web. Nu avem nicio influență asupra setărilor cookie-urilor acestor site-uri web. Vă rugăm să vizitați site-urile terțelor părți pentru mai multe informații cu privire la modalitatea acestora de utilizare a cookie-urilor.

 

cc) Legitimitatea stocării cookie-urilor

 

Cookie-urile esențiale, funcționale și statistice sunt stocate pe baza intereselor noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) GDPR) pentru optimizarea și proiectarea în funcție de nevoi a site-ului nostru web.

 

Cookie-urile sunt stocate în scop de marketing pe baza consimțământului utilizatorului (articolul 6 alineatul (1) litera (a) GDPR). Prin urmare, aceste cookie-uri sunt setate numai dacă utilizatorul este de acord cu stocarea, prin emiterea notificării de cookie-uri pe site-ul web.

 

dd) Dezactivarea și ștergerea cookie-urilor

 

Setarea pe care o alegeți la prima vizită ca răspuns la notificarea privind cookie-urile va fi salvată. Setările alese pot fi modificate aici în setările de confidențialitate în orice moment.

Setările de confidențialitate


Apelați-ne

Contactați-ne la

Sucursala București: Str. Dinu Vintilă nr.11, 021101 Sector 2, București

+40 21 300 1987

service@grenke.ro

Sucursala Cluj: Calea Turzii nr.199, 400495 Cluj Napoca

+40 31 423 1432

service.cluj@grenke.ro

Majoritatea browser-elor sunt, pe de altă parte, setate pentru a accepta automat cookie-urile. Dacă setările implicite pentru cookie-uri sunt stocate în browser-ul dumneavoastră, toate procesele sunt rulate în fundal, fără notificări. Cu toate acestea, puteți modifica aceste setări în orice moment.

 

Puteți seta browser-ul astfel încât să fiți informat cu privire la setarea cookie-urilor și puteți decide de la caz la caz dacă vor fi acceptate sau dezactivate pentru cazuri specifice sau în general.

 

O obiecție generală cu privire la utilizarea cookie-urilor în scopuri de marketing sau publicitate poate fi emisă pentru o varietate de servicii pe site-ul http://www.aboutads.info/choices/ sau pe site-ul UE http://www.youronlinechoices.com/ .

Mai mult, prevenirea cookie-urilor se poate realiza prin dezactivarea acestora în setările browser-ului. Vă rugăm să rețineți că acest lucru poate însemna că nu veți putea utiliza toate funcțiile acestui site web.

 

ee) Prezentare generală a cookie-urilor pe care le folosim

 

Cookie-uri esențiale
 

Cookie-urile esențiale sunt necesare pentru a putea utiliza site-ul nostru web, deoarece activează funcții de bază, cum ar fi navigarea pe site și accesul la zone sigure ale site-ului. Site-ul web nu poate funcționa corect fără aceste cookie-uri.

Denumirea cookie-ului
Scopul cookie-ului
Timpul de stocare
Cookie de sesiune sau permanent

Bloomreach

Cookie tehnic pentru echilibrarea încărcării

Durata sesiunii

Sesiune

Cookie-uri funcționale
 

Cookie-urile funcționale permit unui site web să stocheze informațiile deja introduse (cum ar fi limba preferată) și să ofere utilizatorului funcții îmbunătățite, mai personalizate. Cookie-urile funcționale sunt utilizate, de exemplu, pentru a activa funcțiile solicitate, precum redarea videoclipurilor. Aceste cookie-uri colectează informații anonimizate; nu pot urmări modul în care folosiți alte site-uri web.

Denumirea cookie-ului
Scopul cookie-ului
Timpul de stocare
Cookie de sesiune sau permanent

Bloomreach

Aceste cookie-uri colectează informații care sunt folosite fie pentru a urmări interesele clienților noștri, respectiv a utilizatorilor site-ului nostru, pentru a ajuta la îmbunătățirea experienței de pe site-urile lor web sau pentru a ne ajuta să înțelegem cum sunt utilizate produsele și serviciile noastre.

12 luni

Permanent

Cookie-uri statistice
 

Cookie-urile statistice colectează informații despre utilizarea unui site web - cum ar fi paginile cele mai vizitate de către utilizator și dacă utilizatorul primește mesaje de eroare atunci când folosește un site web. Aceste cookie-uri nu stochează informații care permit identificarea utilizatorului. Informațiile colectate sunt stocate și evaluate în mod anonim. Aceste cookie-uri sunt utilizate exclusiv pentru a îmbunătăți performanțele unui site web și experiența utilizatorului.

Denumirea cookie-ului
Scopul cookie-ului
Timpul de stocare
Cookie de sesiune sau permanent

Piwik Pro

Piwik

Folosit pentru a trimite date despre dispozitiv și comportamentul vizitatorului către PIWIK

30 minute – 1 an

Cookie de sesiune și permanent

Piwik Pro

Piwik

Pentru a detecta dacă un vizitator a dezactivat în mod deliberat urmărirea

Nelimitat

Permanent

Cookie-uri în scop de marketing
 

Cookie-urile în scop de marketing sunt utilizate pentru a reda reclame direcționate către utilizator, relevante pentru acesta și adaptate intereselor sale. De asemenea, sunt utilizate pentru a limita frecvența unui anunț și pentru a măsura eficiența campaniilor publicitare. Se înregistrează dacă ați vizitat un site web sau nu. Aceste informații pot fi furnizate și părților terțe, cum ar fi agenții de publicitate. Cookie-urile pentru îmbunătățirea direcționării și publicității sunt adesea legate de funcționalitățile site-urilor terțe.

Denumirea cookie-ului
Scopul cookie-ului
Timpul de stocare
Cookie de sesiune sau permanent

Facebook

Aceste cookie-uri permit publicitatea comportamentală și analiza pe platforma Facebook

2 ani

Permanent

Instagram

Aceste cookie-uri permit publicitatea comportamentală și analiza pe platforma Instagram.

2 ani

Permanent

Google Adwords

Aceste cookie-uri permit publicitatea comportamentală și analiza pe platforma Google AdWords.

30 zile–2 ani

Permanent

LinkedIn

Aceste cookie-uri permit publicitatea comportamentală și analiza pe platforma LinkedIn

2 ani

Permanent

Twitter

Aceste cookie-uri permit publicitatea comportamentală și analiza pe platforma Twitter.

2 ani

Permanent

Bloomreach

Aceste cookie-uri colectează informații care sunt folosite fie pentru a urmări interesele utilizatorilor clienților noștri, cât și pentru a ajuta la îmbunătățirea experienței de pe site-urile lor web sau pentru a ne ajuta să înțelegem cum sunt utilizate produsele și serviciile noastre.

12 luni

Permanent

Eloqua

Aceste cookie-uri permit publicitatea comportamentală și analiza în contextul marketingului prin e-mail și măsoară eficiența publicității prin intermediul e-mail-ului. Urmărirea se face în mod anonim până când un utilizator se identifică prin trimiterea unui formular.

13 luni

Permanent

f.  Analiza de gamă folosind Piwik

 

Dacă sunteți de acord (art. 6 alin. 1 a GDPR), utilizăm Piwik, un software pentru evaluarea statistică a accesului utilizatorului.

 

Adresa dumneavoastră IP va fi prescurtată înainte de a fi salvată. Cu toate acestea, Piwik utilizează cookie-uri care sunt stocate pe computerele utilizatorilor și permit analizarea utilizării site-ului web de către utilizator. În acest caz, din datele prelucrate pot fi create profiluri de utilizare pseudonimizate ale utilizatorilor. Informațiile generate de cookie cu privire la utilizarea acestui conținut online de către dumneavoastră sunt stocate pe serverul nostru și nu sunt transmise terților.

 

Vă puteți revoca consimțământul pentru această prelucrare a datelor, după cum urmează:

Setările de confidențialitate


g. Utilizarea Eloqua

 

Folosim serviciul Eloqua pentru a colecta date statistice despre utilizarea site-ului nostru web, pentru a trimite buletinele informative și pentru a optimiza astfel serviciile noastre. Serverele Eloqua ale furnizorului ORACLE Olanda B.V., Hertogswetering 163, 3543 AS Utrecht, Căsuța poștală 40387, 3504 AD Utrecht, Olanda se află în UE.

 

Dacă v-ați dat acordul să utilizați cookie-uri în scopuri de marketing, Eloqua va utiliza cookie-uri corespunzătoare care sunt stocate pe computerul dumneavoastră și care permit o analiză a utilizării site-ului (denumit în continuare comportament de utilizare). Dacă ați utilizat deja un site web care folosește Eloqua, este posibil să aveți deja un cookie Eloqua. Chiar dacă acest cookie este setat pe alte site-uri web, informațiile din vizita dumneavoastră pe site-urile noastre web sunt vizibile numai pentru noi și nu sunt disponibile pentru Oracle sau pentru alți utilizatori ai sistemului Eloqua. De asemenea, nu este posibil să utilizăm acest cookie pentru a înregistra sau vizualiza informații despre vizitele dumneavoastră pe alte site-uri web.

 

Dacă introduceți date cu caracter personal (de exemplu, în formularul de contact) în timpul vizitei dumneavoastră pe site-ul web, aceste date vor fi procesate cu ajutorul comportamentului de utilizare pentru a vă oferi un conținut pe site-ul web și în buletinul nostru informativ care urmează interesele dumneavoastră, precum și pentru a vă putea trimite noutăți și informații despre compania noastră sau gama noastră de servicii bazate pe datele dumneavoastră și adaptate intereselor dumneavoastră. În acest scop, este necesar din punct de vedere tehnic să combinăm datele dumneavoastră acumulate și furnizate în profilurile de utilizator și să le evaluăm în scopurile menționate anterior. Aceasta se realizează la nivel intern și numai în scopurile menționate anterior.

 

Baza legală pentru evaluarea pseudonimizată a utilizării site-ului nostru web este consimțământul (art. 6 alin.1 lit. a GDPR), pe care ni l-ați acordat în timpul utilizării site-ului nostru web.

 

Informațiile generate de cookie privind utilizarea dumneavoastră a acestui site web sunt transferate pe un server și stocate acolo. În numele nostru, Eloqua folosește aceste informații pentru a evalua utilizarea site-ului de către dumneavoastră și pentru a întocmi rapoarte privind activitatea site-ului web.

 

Dacă doriți să preveniți utilizarea cookie-urilor Eloqua sau evaluarea comportamentului de utilizare pe dispozitivul dumneavoastră în viitor, acest lucru este posibil accesând următorul link:

Eloqua Opt-Out https://www.oracle.com/marketingcloud/opt-status.html

 

Mai multe informații privind protecția datelor în legătură cu folosirea Eloqua le găsiți la adresa:

Oracle Privacy Policy https://www.oracle.com/legal/privacy/privacy-policy.html

 

 h) Integrarea plug-in-urilor de socializare

 

În prezent, utilizăm următoarele plugin-uri de social media: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn.

 

Când vizitați o pagină care conține un astfel de plug-in, browser-ul se va conecta la serverele furnizorilor de social media și va furniza informațiile pe care le-ați accesat în sub-pagina corespunzătoare a site-ului nostru web. În plus, datele menționate la punctul 6a din această declarație vor fi transmise, astfel încât, în cazul Facebook, în conformitate cu furnizorii respectivi din Germania, se înregistrează doar un IP anonim. Acest lucru se întâmplă indiferent dacă aveți sau nu un cont la acest furnizor de plug-in-uri și sunteți conectat acolo. Dacă sunteți conectat la furnizorul de plug-in-uri, aceste date vor fi alocate direct contului dumneavoastră Dacă dați clic pe buton, furnizorul de plug-in-uri stochează și această informație în contul de utilizator și vă informează în mod public contactele. Dacă nu doriți ca profilul dumneavoastră să fie conectat cu furnizorul de plugin-uri, trebuie să vă deconectați înainte de a da clic pe buton.

 

Furnizorul de plug-in-uri stochează aceste date ca profiluri de utilizare și le folosește în scopuri de publicitate, cercetare de piață și / sau design   personalizat pentru site-uri web. O astfel de evaluare este realizată în special (de asemenea, pentru utilizatorii neînregistrați) pentru a prezenta publicitatea bazată pe nevoi și pentru a informa alți utilizatori ai rețelei sociale despre activitățile dumneavoastră pe site-ul nostru web. Aveți dreptul de a vă opune formării acestor profiluri de utilizator; trebuie să contactați furnizorul de plug-in-uri pentru a exercita acest drept.

 

Pentru mai multe informații despre scopul și sfera de colectare a datelor și prelucrarea acestora de către furnizorul de plug-in, vă rugăm să consultați declarațiile de confidențialitate ale acestor furnizori, care pot fi găsite mai jos. De asemenea, veți găsi informații suplimentare despre drepturile și opțiunile dumneavoastră de setare pentru asigurarea confidențialității.

 

Adresele furnizorilor și cele de URL, împreună cu politicile de confidențialitate:

 

 • Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, mai multe informații despre înregistrarea datelor:

https://www.facebook.com/about/privacy, https://www.facebook.com/help/186325668085084. Facebook s-a conformat Scutului de confidențialitate UE-SUA (vezi https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

 • Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo

Park, CA, 94025, USA, mai multe informații despre înregistrarea datelor:

https://www.instagram.com/about/legal/privacy, https://www.facebook.com/help/186325668085084. Instagram s-a conformat Scutului de confidențialitate UE-SUA (vezi https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

 • Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/en/privacy. Twitter s-a conformat Scutului de confidențialitate UE-SUA (vezi https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).
 • LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn s-a conformat Scutului de confidențialitate UE-SUA (vezi https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework)

 

i) Integrarea Google Maps

 

Integrăm hărțile serviciului „Google Maps” furnizate de Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda. Datele prelucrate pot include, dar nu se limitează la, adresele IP și datele de locație ale utilizatorilor, care nu sunt colectate însă fără consimțământul lor (de obicei sunt efectuate ca parte a setărilor dispozitivelor lor mobile). Cu excepția cazului în care ați acceptat în mod expres utilizarea, baza noastră legală pentru această prelucrare a datelor este interesul nostru legitim (art. 6 alin. 1 S. 1 lit. f DS-GVO) pentru a proiecta site-ul nostru web în conformitate cu nevoile dumneavoastră Datele ar putea fi, de asemenea, prelucrate în SUA. Politica de confidențialitate: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated 

 

 7. Cât timp vor fi stocate datele mele?
 

Cu excepția cazului în care se specifică explicit în această declarație de confidențialitate, datele de utilizare și înregistrare care sunt stocate de către noi sunt șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru utilizarea lor planificată și dacă ștergerea nu intră în conflict cu nicio obligație legală de păstrare a acestor date.

 

Procesăm și stocăm alte date cu caracter personal doar pe durata necesară îndeplinirii obligațiilor noastre contractuale și legale. Rețineți că relația noastră de afaceri este o obligație continuă pentru o durată îndelungată. În cazul în care datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale sau legale, acestea vor fi șterse periodic, cu excepția cazului în care este necesară o prelucrare temporară ulterioară în următoarele scopuri:

 

 • Îndeplinirea obligațiilor comerciale și fiscale de păstrare și arhivare a datelor: Codul fiscal și reglementările fiscale, Legea privind spălarea banilor nr. 290/2019 trebuie menționată. Termenele de păstrare și documentare sunt de doi până la zece ani.
 • Păstrarea dovezilor în contextul termenelor legale de prescripție. Aceste termene de prescripție pot avea o durată de până la 10 ani, deși perioada obișnuită este de obicei de trei ani.

 

8. Care sunt drepturile mele privind protecția datelor?
 

Fiecare persoană vizată are dreptul:

 • de acces în conformitate cu articolul 15 GDPR,
 • de rectificare în conformitate cu articolul 16 din GDPR,
 • de ștergere în conformitate cu articolul 17 GDPR,
 • să stabilească restricții de prelucrare în conformitate cu articolul 18 GDPR,
 • să se opună, în conformitate cu articolul 21 GDPR,
 • și dreptul la portabilitatea datelor în conformitate cu articolul 20 GDPR

 

Fiecare persoană vizată are, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la autoritatea responsabilă cu supravegherea protecției datelor (în temeiul articolului 77 GDPR).

Vă puteți retrage consimțământul privind prelucrarea datelor dumneavoastră personale în orice moment. Aceasta se aplică și retragerii declarațiilor de consimțământ primite înainte de 25 mai 2018, data la care GDPR a intrat în vigoare. Rețineți că această retragere se va aplica pentru viitor. Nu se va aplica niciuneia dintre datele procesate înainte de retragere.

 

9. Sunt obligat să furnizez date personale?
 

Ca parte a relației noastre de afaceri, trebuie să ne furnizați datele personale necesare pentru ca să putem stabilim și să menținem o relație de afaceri și să îndeplinim obligațiile contractuale obligatorii asociate acestui lucru sau când legea ne obligă să adunăm aceste date. Fără aceste date, de obicei, nu vom putea încheia un contract cu dumneavoastră sau nu vom putea executa acest contract.

 

Mai exact, cerințele privind combaterea spălării banilor ne obligă să vă identificăm în baza documentului de identitate înainte de a stabili o relație de afaceri cu dumneavoastră; trebuie să înregistrăm numele, locul și data nașterii, naționalitatea, adresa și datele de identificare. Pentru respectarea acestei obligații, trebuie să ne furnizați informațiile și documentele necesare în conformitate cu Legea privind combaterea spălării banilor și să ne informați imediat despre orice schimbări apărute în timpul relației noastre de afaceri. Dacă nu ne furnizați informațiile și documentele necesare, nu ni se va permite să încheiem sau să continuăm relația de afaceri.

 

10. În ce măsură va fi automatizată luarea deciziilor?
 

În principiu, nu folosim niciun proces de luare a deciziilor complet automatizat în conformitate cu art. 22 GDPR pentru a justifica sau menține relația de afaceri. Dacă vom folosi această procedură în cazuri individuale, vă vom oferi informații separate, dacă acest lucru se cere în temeiul legii.

 

11. Realizați profiluri?
 

Automatizăm prelucrarea datelor dumneavoastră în unele cazuri în scopul de a evalua anumite aspecte personale (profilarea). Utilizăm crearea de profiluri în următoarele cazuri:

 • Datorită cerințelor legale și de reglementare, suntem obligați să luptăm împotriva spălării banilor, a finanțării terorismului și a actelor infracționale care pun în pericol activele noastre. Evaluarea datelor (inclusiv în timpul tranzacțiilor de plată) este de asemenea efectuată. Aceste măsuri au fost de asemenea puse în aplicare pentru a vă proteja.
 • Folosim instrumente de evaluare pentru a vă oferi informații și sfaturi specifice despre produse. Acestea fac posibilă comunicarea și publicitatea (inclusiv cercetarea pieței și a opiniei publice) într-un mod care să răspundă nevoilor dumneavoastră.
 • Utilizăm punctajul atunci când vă evaluăm bonitatea. Acest proces calculează probabilitatea ca un client să își îndeplinească obligațiile de plată în conformitate cu contractul. Acest calcul ține cont, de exemplu de capacitatea de a realiza un venit, cheltuieli, datorii existente, profesia, angajatorul, vechimea, experiența din relațiile de afaceri anterioare, rambursarea împrumuturilor anterioare, precum și informații de la agențiile de credit. Punctajul se bazează pe o procedură de statistică matematică acreditată și testată. Valorile scorurilor calculate ne ajută să luăm decizii privind vânzările de produse și sunt luate în considerare în procedurile de rutină de gestionare a riscurilor.

Informații despre dreptul dumneavoastră la opoziție în temeiul articolului 21 GDPR
 

1. Dreptul la opoziție în cazuri individuale

 

Aveți dreptul, în orice moment, să vă retrageți consimțământul privind prelucrarea datelor dumneavoastră personale care are loc în baza articolului 6 (1 e) GDPR (prelucrarea datelor în interes public) și a articolului 6 alineatul (1f) al GDPR (procesare de date în scopul echilibrării de interese) din motive legate de situația dumneavoastră particulară; acest lucru se aplică și în sensul articolului 4, punctul 4 al GDPR.

 

Dacă va exercitați dreptul la opoziție, nu vom mai procesa datele dumneavoastră personale decât dacă putem dovedi că există motive întemeiate legitime pentru prelucrare care prevalează interesele, drepturile și libertățile dumneavoastră sau atunci când scopul procesării este acela de a afirma, de a exercita sau de a întâmpina plângeri juridice.

 

2. Dreptul de a revoca consimțământul privind prelucrarea datelor în scopuri publicitare directe

 

În cazuri individuale, vom procesa datele dumneavoastră personale în scopuri publicitare directe. Aveți dreptul să renunțați la prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scopuri de publicitate în orice moment; acest lucru se aplică și creării de profiluri, dacă aceasta este legată de acest tip de publicitate directă.

 

Dacă renunțați la prelucrarea datelor dumneavoastră în scopuri publicitare directe, nu vom mai procesa datele dumneavoastră personale în aceste scopuri.

 

Puteți să revocați consimțământul în acest sens, trimițând o scrisoare la următoarea adresă: GRENKE RENTING S.R.L.

Responsabilul pentru Protecția Datelor

Str. Dinu Vintilă nr. 11, Clădirea EURO TOWER

Etajul 15, Sectorul 2, 021101 București

Adresa e-mail: dataprotection@grenke.ro

 

Aveți de asemenea dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal http://www.dataprotection.ro/ sau instanțelor competente, în măsura în care considerați că este necesar.