POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Această politică de confidențialitate oferă o imagine de ansamblu asupra modului în care sunt înregistrate și procesate datele dumneavoastră cu caracter personal.

 

Următoarele informații vă oferă o imagine de ansamblu asupra modului în care procesăm datele dumneavoastră personale, precum și drepturile pe care le aveți în temeiul legii privind protecția datelor. Tipurile de date care sunt procesate în detaliu și modul în care acestea vor fi utilizate depinde de serviciile solicitate sau aprobate.

 

1. Cine este responsabil cu prelucrarea datelor și pe cine pot contacta în acest sens?
 

Datele de contact:

GRENKE RENTING S.R.L.

Str. Dinu Vintilă nr. 11, Clădirea EURO TOWER

Etajul 15, sectorul 2, 021101 București,

telefon: +40 21 300 1987

 

Vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor din cadrul companiei noastre:

GRENKE RENTING S.R.L.

Responsabilul pentru Protecția Datelor

Str. Dinu Vintilă nr. 11, Clădirea EURO TOWER

Etajul 15, sectorul 2, 021101 București

E-mail: [email protected]

 

 2. Ce surse și date folosim?
 

Procesăm datele personale pe care le primim de la clienții noștri în cadrul relației de afaceri. De asemenea, în cazul în care sunt necesare pentru a furniza serviciile noastre, procesăm date personale care ni se permite să le obținem din surse accesibile publicului (de exemplu liste de debitori, registre de carte funciară, Registrul Comerțului, Registrul asociațiilor, presă, internet) sau care sunt obținute de la partenerii noștri de distribuție sau de la alte părți terțe (de exemplu, o agenție de credit). În final, prelucrăm datele personale ale asociaților, reprezentanților asociaților, invitaților în cadrul Adunării Generale Anuale și auditorilor în temeiul obligațiilor noastre legale.

 

Datele personale relevante includ:

 • Date personale (nume, adresă, data și locul nașterii și naționalitatea)
 • Date de contact (telefon, adresă de e-mail)
 • Date de identificare (ex. informațiile din cartea de identitate)
 • Date de autentificare (ex. specimenul de semnătură)
 • Detalii privind comanda (ex. ordin de plată)
 • Datele colectate pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale (ex. datele de vânzări din tranzacțiile de plată)
 • Informații despre situația dumneavoastră financiară (ex. Date privind bonitatea, datele de notare / rating, sursa activelor)
 • Date de publicitate și vânzări (inclusiv scoruri de publicitate), date de documentare (ex. procese verbale pentru consultarea publicului)
 • Date legate de statutul acționarului, cum ar fi numărul de acțiuni/părți sociale, tipul de acțiuni/părți sociale, tipul de proprietate asupra acțiunilor/părților sociale sau informații legate de contul bancar.
 • Date legate de Adunarea Generală Anuală a Asociaților GRENKE RENTING SRL cum ar fi procuri, instrucțiuni etc.

Precum și alte cate care se încadrează în categoriile sus-menționate.

 

3. De ce procesăm datele dumneavoastră (scopul prelucrării) și pe ce bază legală?

 

Prelucrăm datele personale în conformitate cu prevederile Regulamentului European General de Protecție a Datelor (GDPR) și ale Legii nr. 190/2018 privind regulile de aplicare a Regulamentului European General de Protecție a Datelor (GDPR).

 

a. Pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale (articolul 6 (1) (b) din GDPR).

 

Datele sunt prelucrate pentru a furniza servicii financiare în cadrul derulării contractelor cu clienții noștri, sau pentru a lua măsuri la solicitarea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract. Scopul procesării datelor este reprezentat în principal de accesarea serviciilor noastre (de exemplu, închiriere sau vânzare în rate) și poate include, dar nu se limitează la, evaluarea nevoilor, consultarea și executarea tranzacțiilor. Pentru mai multe detalii cu privire la scopurile pentru care sunt procesate datele, consultați documentele contractuale relevante, termenii și condițiile.

 

b. În cadrul intereselor de echilibrare (articolul 6 (1) (f) din GDPR)

 

Dacă este necesar, vom procesa datele dumneavoastră nu doar pentru îndeplinirea efectivă a contractului, dar și pentru a proteja propriile interese legitime și cele ale terților, în special prin:

 • Consultarea și schimbul de date cu agențiile de credit pentru a determina riscurile de credit și de neplată

Pentru a verifica eventualele riscuri de credit sau de neplată și pentru a ne apăra împotriva oricăror acte infracționale, furnizăm agenției de credit Keysfin SRL, cu sediul în București 19 Dr. Staicovici, etajul 1, Apartamentul nr. 2, camera nr. 3, Sectorul 5, România, datele privind cererea si privind solicitantul.

Baza legală pentru transferul acestor date este articolul 6 91) (b) și articolul 6, (1) (f) al GDPR. Altă bază juridică pentru transmiterea informațiilor către Keysfin SRL este articolul 6 (1)  (a) al GDPR. Articolul 6 (1) (f) al GDPR poate fi utilizat doar ca bază pentru transmiterea datelor numai dacă aceasta este necesară pentru protejarea intereselor noastre legitime sau ale terților noștri și nu prevalează asupra intereselor sau drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei care are nevoie de protecția datelor personale.

Agențiile de credit vor procesa datele primite și, de asemenea, vor folosi acest lucru pentru a crea un profil (punctaj), pentru a oferi partenerilor contractuali din Spațiul Economic European și din Elveția și, dacă este necesar, altor țări terțe (cu condiția să existe o decizie de adecvare a Comisiei Europene în acest sens) informații pentru ca aceștia să poată evalua bonitatea clienților lor.

Pentru informații detaliate așa cum sunt descrise în articolul 14 al GDPR în ceea ce privește  acțiunile întreprinse de agențiile de credit, consultați informațiile furnizate despre agenția de credit Keysfin SRL, linkul: http://www.keysfin.com/ .

 • Revizuirea și optimizarea procedurilor de analiză a cerințelor pentru contactul direct cu clienții
 • Optimizarea și proiectarea în funcție de nevoi a site-ului
 • Publicitate sau cercetare de piață și de opinie, cu condiția să nu obiectați în ceea ce privește utilizarea datelor dumneavoastră
 • Formularea de acțiuni in pretenții și apărarea în litigii
 • Garantarea securității IT și protejarea operațiunilor IT în compania noastră
 • Prevenirea și clarificarea actelor infracționale
 • Supraveghere video pentru protecția autorității interne și pentru colectarea de probe în cazul unor cazuri de furt și fraudă
 • Măsuri pentru siguranța clădirilor (de exemplu, controlul accesului)
 • Măsuri de garantare a autorității interne
 • Măsuri pentru gestionarea afacerilor și dezvoltarea serviciilor și produselor
 • Asigurarea calității pentru optimizarea proceselor interne de afaceri

 

c. Pe baza consimțământului dumneavoastră (articolul 6 (1) (a)  GDPR)

 

Dacă ne-ați dat consimțământul dumneavoastră de a procesa date cu caracter personal în anumite scopuri (de exemplu, redirecționarea datelor în cadrul Grupului, evaluarea datelor privind tranzacțiile de plată în scopuri de marketing), legalitatea acestei prelucrări se bazează pe consimțământul acordat de dumneavoastră. Consimțământul dat poate fi retras în orice moment. Aceasta se aplică și retragerii declarațiilor de consimțământ primite înainte de 25 mai 2018, data la care GDPR a intrat în vigoare. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea datelor prelucrate până la retragere.

 

d. Pe baza prevederilor legale (articolul 6 (1) (c) GDPR), intereselor legitime (articolul 6 (1) (f) din GDPR) sau în interesul public (articolul 6 (1) (e)  GDPR)

În plus, suntem obligați să îndeplinim diferite obligații legale (de exemplu, prevederile Legii privind spălarea banilor nr. 290/2019 și reglementările fiscale). Scopurile procesării datelor includ, dar nu se limitează la, verificarea bonității, confirmarea identității și a vârstei, prevenirea fraudei și spălării banilor, îndeplinirea obligațiilor de audit fiscal și raportare, evaluarea și gestionarea riscurilor.

 

 4. Cine primește datele mele?

 

În cadrul organizației noastre, entitățile care au acces la datele dumneavoastră sunt cele care au nevoie de acestea pentru a îndeplini obligațiile contractuale și legale. Furnizorii noștri de servicii și agenții indirecți pot primi, de asemenea, date în aceste scopuri. Acestea sunt companii din categoriile de servicii financiare, servicii IT, logistică, servicii de tipărire, telecomunicații, recuperarea datoriilor, consiliere și consultanță, precum și vânzări și marketing.

 

În ceea ce privește furnizarea datelor către destinatari din afara companiei noastre, putem furniza informații despre dumneavoastră numai dacă prevederile legale impun acest lucru sau dacă ne-ați dat consimțământul în acest sens. În aceste condiții, destinatarii datelor personale pot fi, de exemplu:

 • Autoritățile și instituțiile publice (de exemplu, autoritățile fiscale și executorii judecătorești) în condițiile existenței unei cerințe legale
 • Alte instituții de servicii financiare sau
 • Instituții similare către care transferăm date cu caracter personal pe parcursul relației noastre de afaceri cu dumneavoastră (în funcție de contract, de exemplu, bănci corespondente, agenții de credit).
 • Alte companii din cadrul grupului și consilieri juridici/avocați pentru gestionarea riscurilor datorate obligațiilor legale sau statutare și procedurilor de recuperare.

Alți destinatari de date pot fi aceia pentru care ne-ați dat consimțământul în vederea transmiterii datelor dumneavoastră.

 

5. Datele sunt transmise către o țară terță sau către o organizație internațională?

 

Un transfer de date către organisme din țările din afara Uniunii Europene (așa-numitele țări terțe) are loc, în măsura în care

 • acest lucru este necesar pentru a efectua comenzile dumneavoastră (de ex. comenzi de plată),
 • se impune din punct de vedere legal (de exemplu, pentru a respecta obligațiile de raportare fiscală) sau
 • ne-ați dat consimțământul dumneavoastră.

 

6. Cum sunt prelucrate datele mele pe site-ul web?

 

Cu excepția cazului în care este indicată o altă modalitate, prelucrăm datele dumneavoastră pe website-ul nostru în scopul procesării cererii pe care ați formulat-o (articolul 6 (1) (b) GDPR) sau pe baza intereselor legitime pe care le avem (articolul 6 (1) (f) GDPR), după cum urmează:

 

a. Date de utilizare

 

Ori de câte ori accesați o pagină sau un fișier, datele generice sunt salvate automat într-un fișier jurnal prin această procedură. Datele sunt salvate numai în scopuri legate de sistem și în scopuri statistice sau ca un indicator al actelor infracționale în anumite cazuri excepționale.

 

Utilizăm aceste date pentru a îmbunătăți site-urile noastre și pentru a vă prezenta conținutul care reflectă interesele dumneavoastră pe diferite pagini de web și pe mai multe dispozitive finale. Nu sunt combinate date de utilizare cu date personalizate ca parte a acestui proces. Dacă decideți să ne trimiteți datele dumneavoastră, aceste date vor avea un backup securizat în timpul procesului de introducere de date. Același lucru este valabil și pentru datele salvate în sistemul nostru. Din motive de securitate, vă vom salva adresa IP. Aceasta poate fi accesată dacă există un interes legitim în acest sens.

 

Nu salvăm istoricul de navigare al browser-ului. Datele nu sunt transmise terților sau orice altă evaluate nu are loc decât dacă există o obligație legală în acest sens.

 

Mai precis, următorul set de date este stocat la fiecare accesare:

 

 • Dispozitiv utilizat
 • Numele fișierului accesat
 • Data și ora accesării
 • Fusul orar
 • Volumul de date transferate
 • Notificarea dacă accesarea a avut loc
 • Descrierea tipului de browser web utilizat
 • Sistem de operare utilizat
 • Pagina vizitată anterior
 • Provider-ul de internet
 • Adresa IP a utilizatorului

 

b. Formulare de contact

 

Pentru a vă putea oferi cea mai bună consiliere în cadrul unei solicitări prin intermediul formularelor noastre de contact, compania din cadrul grupului care este cea mai în măsură să răspundă solicitării dumneavoastră va fi identificată în funcție de tipul de problemă semnalată de dumneavoastră în partea de sus a paginii. Dacă ne contactați (de exemplu, utilizând formularele de contact), compania desemnată vă va salva datele în scopul procesării solicitării dumneavoastră (Articolul 6 (1) (b) GDPR) sau în cazul în care este necesară o corespondență suplimentară. Dacă mai multe companii sunt prezentate în listă, acestea vor prelucra datele dumneavoastră personale în calitate de operatori asociați în sensul art. 26 GDPR. Informații suplimentare privind operatorii asociați pot fi obținute prin trimiterea unui e-mail la adresa dataprotection@grenke.ro  

 

Dacă sunteți de acord în mod expres să fiți contactați prin e-mail, telefon sau poștă (conform Art. 6 (1) (a)  GDPR) în ceea ce privește aplicarea formularului de contact, veți acorda companiei GRENKE RENTING posibilitatea de a vă informa în viitor cu privire la produse și servicii curente, din categoria selectată, prin telefon, e-mail sau poștă. De asemenea, putem stoca datele dumneavoastră în scopul trimiterii buletinului informativ al companiei noastre. În plus, stocăm adresa dumneavoastră IP și data înregistrării ca dovadă a abonamentului la buletinul nostru informativ  și data abonării ca mijloace de probă pentru dovedirea abonării la buletinul nostru informativ, în caz de dispută. Puteți să vă opuneți folosirii datelor dumneavoastră în scopuri publicitare în orice moment sau să vă dezabonați de la buletinul informative în orice moment, dând click pe linkul de dezabonare din subsolul buletinului informativ.

 

Dacă nu vă dați consimțământul, datele dumneavoastră vor fi șterse după ce cererea dumneavoastră a fost procesată. Sunt excluse de la acestea datele pentru care există obligații de stocare legale sau prescrise în alt mod.

 

În cadrul formularelor noastre de contact, colaborăm cu Eloqua, un serviciu al furnizorului ORACLE Olanda B.V., Hertogswetering 163, 3543 AS Utrecht, Căsuța Poștală 40387, 3504 AD Utrecht, Olanda. Pentru informații suplimentare despre utilizarea Eloqua, vă rugăm să consultați informațiile suplimentare de la punctul g.

 

c. Înregistrarea

 

Datele furnizate în timpul înregistrării vor fi folosite doar de noi pentru a vă permite să folosiți serviciile noastre (Art. 6 (1) (b) GDPR).

 

Colectăm următoarele date în cadrul procesului de înregistrare:

 • Adresa de email
 • Nume de utilizator
 • Parola

 

 

 

 

d. Buletinul informativ (Newsletter)

 

Suntem încântați să vă informăm pe baza consimțământului dumneavoastră (articolul 6 (1) (a) GDPR) cu privire la cele mai recente știri prin intermediul buletinului nostru informativ.

 

Pentru a primi buletinul informativ, trebuie să introduceți numele și adresa de e-mail. De asemenea, puteți introduce și trimite informații opționale suplimentare. După ce ați trimis adresa dumneavoastră de e-mail, veți primi un e-mail din partea noastră la adresa de e-mail specificată, în care în care trebuie să accesați un link de confirmare pentru a verifica adresa de e-mail pe care ați introdus-o.

 

Datele dumneavoastră vor fi stocate de noi numai în scopul transmiterii buletinului nostru informativ. În plus, stocăm adresa dumneavoastră IP și data înregistrării pentru a putea dovedi abonarea la buletinul informativ în caz de dubiu. De asemenea, pentru a măsura eficacitatea buletinului nostru informativ, colectăm date privind accesarea buletinului  informativ, data accesării și link-urile accesate.

 

Pentru furnizarea buletinului nostru informativ colaborăm cu serviciul Eloqua al furnizorului ORACLE Olanda B.V., Hertogswetering 163, 3543 AS Utrecht, Căsuța poștală 40387, 3504 AD Utrecht, Olanda. Buletinele informative trimise cu ajutorul Eloqua folosesc tehnologii de urmărire. Folosim aceste date cu prioritate pentru a afla care sunt subiectele care vă interesează urmărind dacă e-mailurile noastre sunt deschise și ce linkuri accesați. Folosim apoi aceste informații pentru a îmbunătăți e-mailurile pe care vi le trimitem și serviciile pe care le oferim și pentru a le corela cu informațiile de urmărire sau de profil existente. Nu vă vom putea urmări e-mailurile dacă ați dezactivat afișarea imaginilor din programul dumneavoastră de e-mail în mod implicit. În acest caz buletinul informativ nu va fi afișat integral și este posibil să nu puteți utiliza toate funcțiile. Dacă afișați imaginile manual, urmărirea menționată mai sus va avea loc. Pentru informații suplimentare despre utilizarea Eloqua, vă rugăm să consultați informațiile suplimentare de la punctul g.

 

Vă puteți dezabona de la buletinul informativ în orice moment, făcând clic pe link-ul de dezabonare din partea de jos a buletinului. 

  

e. Utilizarea cookie-urilor

 

aa) Informații generale

 

Pentru a face din vizitarea site-urilor noastre o experiență atrăgătoare și pentru a face posibilă utilizarea anumitor funcții, folosim cookie-uri pe diferite pagini. Cookie-urile sunt mici fișiere de tip text care sunt stocate pe dispozitivul dumneavoastră Unele dintre cookie-urile pe care le folosim sunt șterse la sfârșitul sesiunii browser-ului, adică după ce închideți browser-ul (cookie-uri de sesiune). Alte cookie-uri rămân în dispozitivul final și ne permit nouă sau companiilor partenere să recunoaștem din nou browser-ul la următoarea dumneavoastră vizită (cookie-uri permanente).

 

Cookie-urile nu pot accesa alte fișiere de pe computer sau identifica adresa de e-mail.

 

bb) Utilizarea cookie-urilor

 

La fel ca majoritatea site-urilor web pe care le vizitați, site-ul nostru utilizează, de asemenea, cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului atât în vizite individuale, cât și repetate. Acest lucru vă permite să faceți rapid și ușor transferul între site-uri, să vă salvați configurațiile și să folosiți instrumente ale unor terțe părți (cum ar fi videoclipuri YouTube) pe site-ul web.

 

Cookie-urile sunt fie plasate pe site-ul nostru web (first party cookies), fie pe alte site-uri web al căror conținut apare pe site-ul nostru (third-party cookies). Acești furnizori terți (cum ar fi Facebook) pot seta cookie-uri dacă sunteți conectat la paginile lor și vizitați site-ul nostru web. Nu avem nicio influență asupra setărilor cookie-urilor acestor site-uri web. Vă rugăm să vizitați site-urile terțelor părți pentru mai multe informații cu privire la modalitatea acestora de utilizare a cookie-urilor.

 

cc) Legitimitatea stocării cookie-urilor

 

Cookie-urile esențiale, funcționale și statistice sunt stocate pe baza intereselor noastre legitime (articolul 6 (1) (f) GDPR) pentru optimizarea și personalizarea site-ului nostru web.

 

Cookie-urile sunt stocate în scop de marketing pe baza consimțământului utilizatorului (articolul 6 (1) (a) GDPR). Prin urmare, aceste cookie-uri sunt setate numai dacă utilizatorul este de acord cu stocarea, prin emiterea notificării de cookie-uri pe site-ul web.

 

dd) Dezactivarea și ștergerea cookie-urilor

 

Setarea pe care o alegeți la prima vizită ca răspuns la notificarea privind cookie-urile va fi salvată. Setările alese pot fi modificate aici în setările de confidențialitate în orice moment.

 

Setările de confidențialitate


Apelați-ne

Contactați-ne la

Sucursala București: Str. Dinu Vintilă nr.11, 021101 Sector 2, București

+40 21 300 1987

[email protected]

Sucursala Cluj: Calea Turzii nr.199, 400495 Cluj Napoca

+40 31 423 1432

[email protected]

Denumirea cookie-ului
Scopul cookie-ului
Timpul de stocare
Cookie de sesiune sau permanent

Bloomreach

Cookie tehnic pentru echilibrarea încărcării

Durata sesiunii

Sesiune

Onetrust

Onetrust utilizează cookie-uri pentru înregistrarea setărilor utilizatorului pentru cookie-uri și pentru activarea sau prevenirea colectării de date de către cooki-urile utilizate în scopuri statistice sau de marketing, în funcție de preferințele înregistrate ale utilizatorului

12 luni

Permanent

Cookie-uri statistice

 

Cookie-urile statistice colectează informații despre modalitatea de utilizare a unui site web - frecvența vizitelor site-ului de către utilizator și dacă utilizatorul primește mesaje de eroare atunci când folosește un site web. Aceste cookie-uri nu stochează informații care ar permite identificarea utilizatorului. Informațiile colectateSunt in format agregat și așadar evaluate în mod anonim. Aceste cookie-uri sunt utilizate exclusiv pentru a îmbunătăți performanțele unui site web și experiența utilizatorului.

Denumirea cookie-ului
Scopul cookie-ului
Timpul de stocare
Cookie de sesiune sau permanent

Piwik Pro

Piwik

Folosit pentru a trimite date despre dispozitiv și comportamentul vizitatorului către PIWIK

30 minute – 1 an

Cookie de sesiune și permanent

Cookie-uri în scop de marketing
 

Cookie-urile în scop de marketing sunt utilizate pentru a reda anunțuri care sunt relevante pentru utilizator  și adaptate intereselor sale. De asemenea, sunt utilizate pentru a limita frecvența unui anunț și pentru a măsura eficiența campaniilor publicitare. Se înregistrează dacă ați vizitat un site web sau nu. Aceste informații pot fi furnizate și părților terțe, cum ar fi agenții de publicitate. Cookie-urile pentru îmbunătățirea direcționării și publicității sunt adesea legate de funcțiile site-urilor terțe.

Denumirea cookie-ului
Scopul cookie-ului
Timpul de stocare
Cookie de sesiune sau permanent

Facebook

Aceste cookie-uri permit publicitatea comportamentală și analiza pe platforma Facebook

2 ani

Permanent

Google Adwords

Aceste cookie-uri permit publicitatea comportamentală și analiza pe platforma Google AdWords.

30 zile–2 ani

Permanent

LinkedIn

Aceste cookie-uri permit publicitatea comportamentală și analiza pe platforma LinkedIn

2 ani

Permanent

Bloomreach

Aceste cookie-uri colectează informații care sunt folosite fie pentru a urmări interesele utilizatorilor clienților noștri, cât și pentru a ajuta la îmbunătățirea experienței de pe site-urile lor web sau pentru a ne ajuta să înțelegem cum sunt utilizate produsele și serviciile noastre.

12 luni

Permanent

Eloqua

Aceste cookie-uri permit publicitatea comportamentală și analiza în contextul marketingului prin e-mail și măsoară eficiența publicității prin intermediul e-mail-ului. Urmărirea se face în mod anonim până când un utilizator se identifică prin trimiterea unui formular.

13 luni

Permanent

Bing

Aceste cookie-uri permit publicitatea comportamentală și analiza în contextul publicității online

30 minute- 1 an

De sesiune și permanent

f.  Analiza de gamă folosind Piwik

 

Dacă sunteți de acord (art. 6 (1)(a) GDPR), utilizăm Piwik, un software pentru evaluarea statistică a accesului utilizatorului.

 

Adresa dumneavoastră IP va fi prescurtată înainte de a fi salvată. Cu toate acestea, Piwik utilizează cookie-uri care sunt stocate pe computerele utilizatorilor și permit analizarea utilizării site-ului web de către utilizator. În acest caz, din datele prelucrate pot fi create profiluri de utilizare pseudonimizate ale utilizatorilor. Informațiile generate de cookie cu privire la utilizarea acestui conținut online de către dumneavoastră sunt stocate pe serverul nostru și nu sunt transmise terților.

 

Vă puteți revoca consimțământul pentru această prelucrare a datelor, după cum urmează:

Setările de confidențialitate


g. Utilizarea Eloqua

 

Dacă v-ați dat acordul să utilizați cookie-uri în scopuri de marketing, Eloqua va utiliza cookie-uri corespunzătoare care sunt stocate pe computerul dumneavoastră și care permit o analiză a utilizării site-ului (denumit în continuare comportament de utilizare). Dacă ați utilizat deja un site web care folosește Eloqua, este posibil să aveți deja un cookie Eloqua. Chiar dacă acest cookie este setat pe alte site-uri web, informațiile din vizita dumneavoastră pe site-urile noastre web sunt vizibile numai pentru noi și nu sunt disponibile pentru Oracle sau pentru alți utilizatori ai sistemului Eloqua. De asemenea, nu este posibil să utilizăm acest cookie pentru a înregistra sau vizualiza informații despre vizitele dumneavoastră pe alte site-uri web.

 

Dacă introduceți date cu caracter personal (de exemplu, în formularul de contact) în timpul vizitei dumneavoastră pe site-ul web, aceste date vor fi procesate cu ajutorul comportamentului de utilizare pentru a vă oferi un conținut pe site-ul web și în buletinul nostru informativ care urmează interesele dumneavoastră, precum și pentru a vă putea trimite noutăți și informații despre compania noastră sau gama noastră de servicii bazate pe datele dumneavoastră și adaptate intereselor dumneavoastră. În acest scop, este necesar din punct de vedere tehnic să combinăm datele dumneavoastră acumulate și furnizate în profilurile de utilizator și să le evaluăm în scopurile menționate anterior. Aceasta se realizează la nivel intern și numai în scopurile menționate anterior.

 

Baza legală pentru evaluarea pseudonimizată a utilizării site-ului nostru web este consimțământul (art. 6 (1) (a)  GDPR), pe care ni l-ați acordat în timpul utilizării site-ului nostru web.

 

Informațiile generate de cookie privind utilizarea dumneavoastră a acestui site web sunt transferate pe un server și stocate acolo. În numele nostru, Eloqua folosește aceste informații pentru a evalua utilizarea site-ului de către dumneavoastră și pentru a întocmi rapoarte privind activitatea site-ului web.

 

Dacă doriți să preveniți utilizarea cookie-urilor Eloqua sau evaluarea comportamentului de utilizare pe dispozitivul dumneavoastră în viitor, acest lucru este posibil accesând următorul link:

Eloqua Opt-Out https://www.oracle.com/marketingcloud/opt-status.html  

 

Mai multe informații privind protecția datelor în legătură cu folosirea Eloqua le găsiți la adresa:

Oracle Privacy Policy https://www.oracle.com/legal/privacy/privacy-policy.html  

 

 h) Utilizarea Facebook pixel

 

aa) Date prelucrate

Pe site-ul web, utilizăm “Facebook pixel” care aparține “Facebook” (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2 Irlanda). Cu ”Facebook pixel” putem clasifica vizitatorii site-ului nostru în anumite grupuri țintă pentru a vă putea afișa reclame („Anunțuri”) pe Facebook. Datele înregistrate (de exemplu, adrese IP, informații despre browser-ul web, locația site-ului web, butoane selectate, eventual ID-uri pixel și alte caracteristici) nu pot fi vizualizate de noi, ci pot fi utilizate numai în contextul afișării anumitor reclame. Când se utilizează codul Facebook pixel, sunt setate de asemenea și cookie-uri.

 

Dacă aveți un cont Facebook și sunteți conectat, vizita dumneavoastră pe acest site web va fi atribuită contului dumneavoastră de utilizator Facebook.

 

Pentru a schimba datele respective, browser-ul dumneavoastră stabilește automat o conexiune directă cu server-ul Facebook. Nu avem nicio influență asupra scopului și utilizării ulterioare a datelor colectate de Facebook prin utilizarea acestui instrument și, prin urmare, vă informăm conform abilităților noastre: Prin integrarea Facebook Pixel, platforma Facebook primește informația că vizitați site-ul corespunzător de pe site-ului nostru web și că l-ați accesat sau ați făcut clic pe una dintre reclamele noastre. Dacă sunteți înregistrat la un serviciu Facebook, Facebook poate atribui vizita contului dumneavoastră. Chiar dacă nu sunteți înregistrat pe Facebook sau nu v-ați conectat, există posibilitatea ca furnizorul să afle și să vă salveze adresa IP și alte caracteristici de identificare.

 

 

 

bb) Scopul procesării datelor

 

Utilizăm aceste funcții pentru a vă putea prezenta oferte corespunzătoare intereselor dumneavostră.

 

cc) Baza legală

 

Vă prelucrăm datele pe baza consimțământului exprimat în acest sens (articolul 6 (1) (a) GDPR). Vă obținem consimțământul atunci când vizitați site-ul nostru web prin intermediul banner-ului cookie.

 

dd) Durata stocării și opțiunile de control

 

Stocăm datele dumneavoastră atâta timp cât avem nevoie pentru scopul respectiv (afișarea publicității bazate pe interese) sau atâta timp cât nu v-ați opus stocării datelor dumneavoastră. sau nu v-ați revocat consimțământul.

 

Dezactivarea funcției “Facebook Custom Audiences” este posibilă pentru utilizatorii conectați la  https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

 

Puteți să vă modificati setările pentru publicitate pe Facebook la  https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen,%20provided%20you%20are%20logged%20into%20Facebook

 

 1. Utilizarea Google Remarketing și Double Click

 

aa) Date prelucrate

 

Google Remarketing și Double Click (acum Google Ad Manager): folosim Google Remarketing și Google Double Click de la Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda. Cu această tehnologie, sunt setate cookie-uri care evaluează modul în care utilizați site-ul nostru web și care permit browser-ului dumneavoastră să fie recunoscut atunci când vizitați site-uri web care aparțin rețelei de publicitate Google. În acest scop, codul de urmărire Google Analytics utilizează așa-numitele cookie-uri cu dublu click pe lângă cookie-urile Google Analytics. Acestea colectează date pe site-urile terțe din Rețeaua de display Google pe care le-ați vizitat și pe reclamele cărora pe care ați făcut click. În plus, datele legate de cookie-urile primare (de exemplu, cookie-urile Google Analytics) și cookie-urile terților (de exemplu, cookie-urile Google pentru preferințele de afișare) sunt legate. Acest lucru ne permite să evaluăm afișarea anunțurilor și interacțiunea dumneavoastră cu aceste reclame.

 

Google Ads Conversion Tracking: folosim Google Ads Conversion Tracking. Cu această tehnologie, cookie-urile sunt setate atunci când interacționați cu una dintre reclamele noastre, de ex. dați click pe ea. Cookie-urile sunt folosite pentru a analiza ce se întâmplă după ce ați interacționat cu o reclamă, de ex. indiferent dacă ați cumpărat produsul nostru, dacă ați vizionat anunțul de pe un telefon mobil, dacă ați descărcat aplicația noastră sau v-ați înscris la un buletin informativ.

 

bb) Scopurile prelucrării

 

Google Remarketing și Double Click (acum Google Ad Manager): Folosim această tehnologie pentru a vă prezenta reclame bazate pe interese pe alte site-uri web din rețeaua de publicitate Google. Reclamele se referă la conținutul pe care l-ați vizualizat anterior pe site-ul nostru web.

 

Google Ads Conversion Tracking: Utilizăm această tehnologie pentru îmbunătățirea ofertelor         noastre. 

 

cc) Baza legală

 

Vă prelucrăm datele pe baza consimțământului exprimat în acest sens (articolul 6 (1) (a) GDPR). Vă obținem consimțământul atunci când vizitați site-ul nostru web prin intermediul banner-ului cookie.

 

dd) Durata stocării și opțiuni de control

 

Datele colectate prin intermediul funcțiilor Google sunt salvate și șterse în mod regulat.

 

Puteți preveni stocarea cookie-urilor selectând setarea corespunzătoare în browser-ul dumneavoastră.

 

De asemenea, puteți împiedica Google să colecteze datele și să le prelucreze, descărcând și instalând programul de completare pentru browser disponibil sub următorul link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

Google Dynamic Remarketing și Double Click precum și Google Ads Conversion Tracking: Vă puteți opune stocării cookie-urilor și procesării datelor asociate prin dezactivarea publicității personalizate prin setările dumneavoastră de publicitate http://www.google.com/ads/preferences/html/opt-out.html. Puteți dezactiva utilizarea cookie-urilor terțe prin site-ul web de dezactivare al inițiativei de publicitate în rețea  http://optout.networkadvertising.org/#/. Alternativ, puteți dezactiva cookie-urile doublu-click prin instalarea unui plug-in al browswer-ului https://www.google.com/settings/u/0/ads/plugin?hl=de

 

Acest lucru poate limita funcționalitatea site-ului nostru web.

 

Mai multe informații privind politica de confidentialitate Google https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

j) Utilizarea LinkedIn Insights și Conversion Tracking

 

aa) Date prelucrate

 

Utilizăm LinkedIn Insight Tag al furnizorului LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA pentru acest site web. LinkedIn Insight Tag creează un ”cookie de navigare” LinkedIn care colectează următoarele date:

 

 • adresa IP
 • timestamp-ul,
 • activități pe pagină,
 • datele demografice de pe LinkedIn, dacă utilizatorul este membru activ LinkedIn.

 

Această tehnologie ne permite să generăm rapoarte privind performanța reclamelor noastre și informații despre interacțiunea cu site-ul web. În acest scop, LinkedIn Insight Tag este integrată pe acest site web, care stabilește o conexiune la serverul LinkedIn dacă vizitați acest site web și sunteți conectat în contul dumneavoastră LinkedIn în același timp.

 

bb) Scopul procesării datelor

 

Procesăm datele dumneavoastră pentru a evalua campaniile și pentru a colecta informații despre vizitatorii site-ului web care ar fi putut ajunge la noi prin campaniile noastre de pe LinkedIn.

 

cc) Baza legală

 

Vă prelucrăm datele pe baza consimțământului exprimat în acest sens (articolul 6 (1) (a) GDPR). Vă obținem consimțământul atunci când vizitați site-ul nostru web prin intermediul banner-ului cookie.

 

 

dd) Durata stocării și opțiuni de controș

 

Vă stocăm datele atâta timp cât avem nevoie pentru scopul respectiv (evaluarea campaniei) sau nu v-ați opus stocării datelor dumneavoastră sau nu v-ați revocat consimțământul.

 

Datele colectate sunt criptate. Mai multe informații găsiți aici https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/65521.

Aici veți găsi Politica de confidențialitate LinkedIn https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy și LinkedIn opt-out https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

 

 

 

k) Integrarea Google Maps

 

Integrăm hărțile serviciului „Google Maps” furnizate de Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda. Datele prelucrate pot include, dar nu se limitează la, adresele IP și datele de locație ale utilizatorilor, care nu sunt colectate însă fără consimțământul lor (de obicei sunt efectuate ca parte a setărilor dispozitivelor lor mobile). Cu excepția cazului în care ați acceptat în mod expres utilizarea, baza noastră legală pentru această prelucrare a datelor este interesul nostru legitim (art. 6 (1) S.1. (f) GDPR) pentru a proiecta site-ul nostru web în conformitate cu nevoile dumneavoastră Datele ar putea fi, de asemenea, prelucrate în SUA. Politica de confidențialitate: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated 

 

l).Consimțământul dumneavoastră pentru integrarea conținutului extern

 

Când videoclipul este redat, datele personale, cum ar fi adresa dvs. IP sau informațiile din browser, pot fi transmise către YouTube și, dacă este necesar, combinate cu datele existente. YouTube este un serviciu furnizat printr-o filială europeană de către un furnizor din SUA (Google LLC), unde nivelul de protecție a datelor este inadecvat conform standardelor UE. Accesul din această zonă sau din partea autorităților americane nu poate fi complet exclus.

Redând videoclipul, sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră personale așa cum este descris. Consimțământul dumneavoastră este voluntar și poate fi revocat în orice moment cu efect pentru viitor (de exemplu, prin e-mail la [email protected]). Pentru detalii despre prelucrarea datelor, vă rugăm să consultați politica noastră de confidențialitate: https://www.grenke.ro/ro/protectia-datelor/, politica de confidențialitate Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en și YouTube Terms of Service: https://www.youtube.com/static?gl=RO&hl=ro&template=terms.

 

 7. Cât timp vor fi stocate datele mele?

 

Cu excepția cazului în care se specifică explicit în această declarație de confidențialitate, datele de utilizare și înregistrare care sunt stocate de către noi sunt șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru utilizarea lor planificată și dacă ștergerea nu intră în conflict cu nicio obligație legală de păstrare a acestor date.

 

Procesăm și stocăm alte date cu caracter personal doar pe durata necesară îndeplinirii obligațiilor noastre contractuale și legale. Rețineți că relația noastră de afaceri este o obligație continuă pentru o durată îndelungată. În cazul în care datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale sau legale, acestea vor fi șterse periodic, cu excepția cazului în care este necesară o prelucrare temporară ulterioară în următoarele scopuri:

 

 • Îndeplinirea obligațiilor comerciale și fiscale de păstrare și arhivare a datelor: Codul fiscal și reglementările fiscale, Legea privind spălarea banilor nr. 290/2019 trebuie menționate. Termenele de păstrare și documentare sunt de doi până la zece ani.
 • Păstrarea dovezilor în contextul termenelor legale de prescripție. Aceste termene de prescripție pot avea o durată de până la 10 ani, deși perioada obișnuită este de obicei de trei ani.

 

8. Care sunt drepturile mele privind protecția datelor?

 

Fiecare persoană vizată are dreptul:

 • de acces în conformitate cu articolul 15 GDPR,
 • de rectificare în conformitate cu articolul 16 din GDPR,
 • de ștergere în conformitate cu articolul 17 GDPR,
 • să stabilească restricții de prelucrare în conformitate cu articolul 18 GDPR,
 • să se opună, în conformitate cu articolul 21 GDPR,
 • dreptul la portabilitatea datelor în conformitate cu articolul 20 GDPR

 

Fiecare persoană vizată are, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la autoritatea responsabilă cu supravegherea protecției datelor (în temeiul articolului 77 GDPR).

Vă puteți retrage consimțământul privind prelucrarea datelor dumneavoastră personale în orice moment. Aceasta se aplică și retragerii declarațiilor de consimțământ primite înainte de 25 mai 2018, data la care GDPR a intrat în vigoare. Rețineți că această retragere se va aplica pentru viitor. Nu se va aplica niciuneia dintre datele procesate înainte de retragere.

 

 

9. Sunt obligat să furnizez date personale?

 

Ca parte a relației noastre de afaceri, trebuie să ne furnizați datele personale necesare pentru ca să putem stabilim și să menținem o relație de afaceri și să îndeplinim obligațiile contractuale obligatorii asociate acestui lucru sau când legea ne obligă să adunăm aceste date. Fără aceste date, de obicei, nu vom putea încheia un contract cu dumneavoastră sau nu vom putea executa acest contract.

 

Mai exact, cerințele privind combaterea spălării banilor ne obligă să vă identificăm în baza documentului de identitate înainte de a stabili o relație de afaceri cu dumneavoastră; trebuie să înregistrăm numele, locul și data nașterii, naționalitatea, adresa și datele de identificare. Pentru respectarea acestei obligații, trebuie să ne furnizați informațiile și documentele necesare în conformitate cu Legea privind combaterea spălării banilor și să ne informați imediat despre orice schimbări apărute în timpul relației noastre de afaceri. Dacă nu ne furnizați informațiile și documentele necesare, nu ni se va permite să încheiem sau să continuăm relația de afaceri.

 

10. În ce măsură va fi automatizată luarea deciziilor?

 

În principiu, nu folosim niciun proces de luare a deciziilor complet automatizat în conformitate cu art. 22 GDPR pentru a justifica sau menține relația de afaceri. Dacă vom folosi această procedură în cazuri individuale, vă vom oferi informații separate, dacă acest lucru se cere în temeiul legii.

 

11. Realizați profiluri?

 

Automatizăm prelucrarea datelor dumneavoastră în unele cazuri în scopul de a evalua anumite aspecte personale (profilarea). Utilizăm crearea de profiluri în următoarele cazuri:

 • Datorită cerințelor legale și de reglementare, suntem obligați să acționăm împotriva spălării banilor, a finanțării terorismului și a actelor infracționale care pun în pericol activele noastre. Evaluarea datelor (inclusiv în timpul tranzacțiilor de plată) este de asemenea efectuată. Aceste măsuri au fost de asemenea puse în aplicare pentru a vă proteja.
 • Folosim instrumente de evaluare pentru a vă oferi informații și sfaturi specifice despre produse. Acestea fac posibilă comunicarea și publicitatea (inclusiv cercetarea pieței și a opiniei publice) într-un mod care să răspundă nevoilor dumneavoastră.
 • Utilizăm punctajul atunci când vă evaluăm bonitatea. Acest proces calculează probabilitatea ca un client să își îndeplinească obligațiile de plată în conformitate cu contractul. Acest calcul ține cont, de exemplu de capacitatea de a realiza un venit, cheltuieli, datorii existente, profesia, angajatorul, vechimea, experiența din relațiile de afaceri anterioare, rambursarea împrumuturilor anterioare, precum și informații de la agențiile de credit. Punctajul se bazează pe o procedură de statistică matematică acreditată și testată. Valorile scorurilor calculate ne ajută să luăm decizii privind vânzările de produse și sunt luate în considerare în procedurile de rutină de gestionare a riscurilor.
info

Informații despre dreptul dumneavoastră la opoziție în temeiul articolului 21 GDPR

 

1. Dreptul la opoziție în cazuri individuale

 

Aveți dreptul, în orice moment, să vă retrageți consimțământul privind prelucrarea datelor dumneavoastră personale care are loc în baza articolului 6 (1 e) GDPR (prelucrarea datelor în interes public) și a art. 6 (1) (f) al GDPR (procesare de date în scopul echilibrării de interese) din motive legate de situația dumneavoastră particulară; acest lucru se aplică și în sensul art. 4 (4) al GDPR.

 

Dacă va exercitați dreptul la opoziție, nu vom mai procesa datele dumneavoastră personale decât dacă putem dovedi că există motive întemeiate legitime pentru prelucrare care prevalează interesele, drepturile și libertățile dumneavoastră sau atunci când scopul procesării este acela de a afirma, de a exercita sau de a întâmpina plângeri juridice.

 

2. Dreptul de a revoca consimțământul privind prelucrarea datelor în scopuri publicitare directe

 

În cazuri individuale, vom procesa datele dumneavoastră personale în scopuri publicitare directe. Aveți dreptul să renunțați la prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scopuri de publicitate în orice moment; acest lucru se aplică și creării de profiluri, dacă aceasta este legată de acest tip de publicitate directă.

 

Dacă renunțați la prelucrarea datelor dumneavoastră în scopuri publicitare directe, nu vom mai procesa datele dumneavoastră personale în aceste scopuri.

 

Puteți să revocați consimțământul în acest sens, trimițând o scrisoare la următoarea adresă: GRENKE RENTING S.R.L.

Responsabilul pentru Protecția Datelor

Str. Dinu Vintilă nr. 11, Clădirea EURO TOWER

Etajul 15, Sectorul 2, 021101 București

Adresa e-mail: [email protected]